Fagdag med Språknøkler

 

Fagdag med Språknøkler gir mulighet for at ditt team, din avdeling, skole eller flere skoler samlet får faglig og praktisk kursing, som kan brukes som utgangspunkt for lokal kompetanseutvikling.

Det som gjør fagdager med Språknøkler unikt er at dette er per dags dato eneste tilbyder av tilpassede kurs for lærere i voksenopplæringen, med fokus på læring for voksne med norsk som andrespråk.

Siden 2020 har Språknøkler holdt kurs for over 400 lærere fra voksenopplæringer i hele landet.
Alt fra digitale kurs for lærere som jobber alene ved sin skole, til regionale fysiske samlinger med over 100 deltakere. I 2024 settes også den første kompetansepakken i gang, hvor Språknøkler jobber sammen med én skole i et lengre tidsrom. 

Fagdager med Språknøkler inneholder alltid tre komponenter:
Praksisnære aktiviteter og temaer, tid til samtale, diskusjon og refleksjon rundt egen praksis og erfaring og faglige knagger å henge praksisen og aktiviteter på. 

Alle fagdager tilpasses til målgruppen for kurset.
Dersom skolen/teamet/avdelingen har spesifikke ønsker innenfor temaene tas dette med inn i forberedelsene av fagdagen slik at dere får skreddersydd opplegg. Dette gjelder også nivå, retning og læreplan. 

Fagdager som tilbys i 2024:

Skrivenøkler – Nøkler til utvikling av skrivekompetanse på et andrespråk.

Språknøkler – Nøkler til god undervisning i voksenopplæringen.

Lesenøkler - Systematisk arbeid med lesing i voksenopplæringen.

Ny i VO - Fagdag for nytilsatte i voksenopplæringen.

*Dersom skolen har andre ønsker til temaer er det bare å ta kontakt så ser vi på det i fellesskap. 

 

Legg igjen e-posten din her så får du infoskriv om organisering av fagdag med Språknøkler. Skriv gjerne også hvilket tema dere er interessert i.

Skrivet gjør deg klokere på pris og det praktiske, men hvis du fremdeles skulle ha spørsmål er det bare å sende meg en e-post på [email protected].

Det er ingen form for forpliktelse ved å skrive at du ønsker informasjon og du vil kun motta e-post angående fagdag med Språknøkler.

PS: Har du eller skolen din skolelisens hos Språknøkler? Da får dere 10% rabatt på fagdag. 

Tilbakemeldinger fra ledere og lærere etter kurs med Språknøkler: 

"Endelig et foredrag til lærere i VO!"

"Du svarte så til forventningene vi hadde, og når vi ba om en tilbakemelding på torsdag, trakk alle fram nytten av å ha deg på fagdagen. De fikk metodene som de savner i klasserommet. Du leverte!!!"

"Praktisk og matnyttig! Veldig god balansegang mellom foredrag og aktiviteter i salen."

"Spennende kurs som ga motivasjon til å prøve ut mange gode ideer."

"Bra forelesning og tydelige eksempler som var basert på erfaringer både her og fra egen praksis."

"Engasjerende foredragsholder. Ble veldig motivert!"

Ønsker du å bestille fagdag til din skole?

Legg igjen informasjonen din her så tar Språknøkler kontakt med deg.