Språknøkler

-Undervisningsmateriell til voksenopplæringen-

 

Her kommer det en splitter ny medlemsportal hvor du får faglig påfyll og materiell til din undervisning i voksenopplæringen.
Som medlem vil du få materiell tilpasset voksne deltakere som sparer deg tid i planleggingen, i tillegg til faglig påfyll for deg som lærer. 

Medlemsportalen åpner 8.mars

Meld deg på ventelista og bli den første som får beskjed når påmeldingen åpner!

Å jobbe i voksenopplæringen...

er utrolig spennende men også veldig krevende. Du jobber med en svært sammensatt gruppe med svært ulike forutsetninger, erfaringer og språkbakgrunn. Hver dag jobber du med å lage god undervisning for dine deltakere, men opplever ofte at det ikke finnes materiell tilpasset nivået hos dine deltakere eller at materialet er laget for barn. Dette ønsker jeg å gjøre noe med!


Disse tre områdene ønsker jeg å ha fokus på i egen undervisning og i medlemsportalen:

Grunnleggende ferdigheter

De grunnleggende ferdighetene er noe man må ha fokus på uavhengig om man jobber i norskopplæringen eller på grunnskoleavdelingen. Lesing, skriving og muntlige ferdigheter har en sentral plass i den daglige undervisningen og derfor også her i medlemsportalen. 
I tillegg er det i dag viktig med de digitale ferdighetene for at deltakerne skal mestre sin hverdag i Norge. 

Disse grunnleggende ferdighetene er tre av hovedkategoriene inne i medlemsportalen. 

Andrespråksfokus

 Det er, og skal være, en forskjell å undervise i norsk, og norsk som andrespråk. Dette ønsker jeg å løfte frem både i undervisningsoppleggene og i det faglige innholdet som deles i medlemsportalen. Du som jobber med voksene med norsk som andrespråk trenger teori og fagkunnskap knyttet til nettopp dette slik at du kan forstå hvordan du skal legge opp undervisningen og hvordan dine deltakere kan mestre språkopplæringen best mulig. 

Tilpasset opplæring

Enten om materialet til undervisningen er utdatert og gammelt eller laget til en annen aldersgruppe vil dette påvirke motivasjonen til både lærer og deltaker. 

Du trenger undervisningsopplegg og materiell som er laget for voksne med norsk som andrespråk og som er tilpasset ulike språknivåer. Dette er hele motivasjonen for arbeidet jeg legger ned i denne medlemsportalen.

Voksne skal også få god tilpasset opplæring med læringsressurser og materiell som er tilpasset til dem!

 

Hva er en medlemsportal?

En medlemsportal er en nettside som er tilgjengelig kun for medlemmer. Medlemsportalen fungerer som et ressursbibliotek hvor du kan plukke materiell og opplegg til undervisningen din når du trenger det. Rett og slett som et lærerbibliotek!

Dette får du som medlem

Ferdige opplegg til undervisningen

I portalen vil du finne ulike undervisningsopplegg som gir deg mulighet til å tilpasse undervisningen til din elevgruppe.

 

Faglig påfyll innen andrespråksfeltet

Hver måned legger jeg ut en video eller en lydfil, med faglig påfyll om et tema som er relevant for undervisning og språklæring.

 

Ressurser og materiell

Her vil du få tips om ulike ressurser som kan hjelpe deg i undervisningen og ferdig materiell - klart til bruk. 

Jeg vil melde meg på!

Medlemsportalen åpner om:

00

DAYS

00

HOURS

00

MINS

00

SECS

Hvordan er medlemsportalen bygget opp?

Portalen er en nettside delt inn i fem hovedkategorier:

Lesing, skriving, muntlige ferdigheter, ord og begreper og digitale ferdigheter. 

Under disse hovedkategoriene vil det hver måned publiseres fast innhold som blir liggende i portalen som et ressursbibliotek for deg. 

 

Her er innholdet du får hver måned:

Opplegg til undervisning

Ferdig undervisningsopplegg knyttet til en av hovedkategoriene.
Alle oppleggene er tilgjengelige for deg så lenge du er medlem.

Pedagogisk kvarter

En mini-podcast med faglig input om månedens tema. Du får korte og informative lydfiler med faglig input.
Filene ligger ute slik at du kan høre på dem når du har tid.

Ressurser

Ferdig materiell om månedens tema, anbefalinger om en ressurs eller konkrete tips som du kan bruke i undervisningen din. 

 

Bonuser

Hver måned vil du få en bonus som for eksempel live-sending med spørretime, et nettsidetips eller rett og slett mer materiell til månedens tema. 

Jeg vil være med!

Hvem er jeg?

Jeg heter Britt Rødal Vikhagen og er læreren bak Språknøkler.no.
Jeg er utdannet grunnskolelærer for 1.-7-trinn med fordypning i norsk og etterutdanning i norsk som andrespråk for voksne.

I dag jobber jeg som lærer i voksenopplæringen i Oslo og brenner for god opplæring for voksne med norsk som andrespråk. På jobb opplevde daglig at jeg manglet tilpasset materiell til mine deltakere.

Derfor startet jeg i 2019 med å lage dette materialet selv. Dette er ikke noe enhver lærer har tid til. Det koster både tid og krefter og er ikke avsatt tid i arbeidsavtalen. Derfor ønsker jeg å lage et ressursbibliotek til deg slik at du slipper å bruke tid på å lete frem og tilpasse opplegg til undervisningen. 

Og ressursbiblioteket blir denne medlemsportalen. Her håper jeg at vi sammen kan skape god tilpasset opplæring med faglig fokus og at vi kan bli inspirert til å lage flere undervisningsopplegg til voksenopplæringen. 

Hva vil være klart når du blir medlem og hva kan du glede deg til?

Mars

Dette vil være tilgjengelig med en gang dørene åpner*:

Tema: Skriving.

Undervisningsopplegg om skriving tilpasset ulike nivåer.

Ferdige skriverammer og modelltekst til opplegget. 

Pedagogisk kvarter om å lage en god skriveøkt med klassen. 

April

Lesing og tilpassede tekster.

Tilgang til en helt ny tekstsamling med tekster i ulike sjangre som du kan bruke i din leseundervisning. 

Mai

Muntlige ferdigheter.

Fokus på samtaleferdigheter hos deltakerne. Du vil få en samling med ferdige samtalekort som kan brukes i klasserommet. 

* Portalen lanseres for første gang i mars 2021. Du vil derfor kun finne en måneds ferdig innhold når du blir med. Ressursbiblioteket utvides for hver måned du er medlem. Som medlem fra start vil du få lavest pris nettopp på grunn av dette! (Prisen beholder du så lenge du er medlem hos meg)

Medlemskap

199kr/mnd

  • Tilgang til alt innhold i medlemsportalen til enhver tid
  • Ferdige undervisningsopplegg - klart til bruk!
  • Faglig påfyll om andrespråkslæring og voksne
  • Materiell og ressurser til undervisning i voksenopplæringen
  • Månedlige Live-sendinger
  • Lukket facebook-gruppe med andre lærere i voksenopplæringen
  • Grunnlegger-pris! Denne prisen gis kun ved første lansering i mars 2021!
Kjøp nå!

Spørsmål om medlemskap eller om medlemsportalen?

Send meg gjerne en mail på [email protected]