Skolelisens hos Språknøkler

Språknøkler-portalen er den eneste av sitt slag og er Norges største foretak for lærere i voksenopplæringen. Alt av materiell, ressurser, undervisningsopplegg og faglige elementer bygger på voksnes andrespråkslæring, er tilpasset lærerhverdagen i voksenopplæringen, er oppdatert etter nye læreplaner og begge målformer.

En skolelisens hos Språknøkler er derfor unik fra andre tilbydere på tre punkter: Faglig kompetanseutvikling, medvirkning, nettverk.

Bestill skolelisens her!

Medvirkning

Språknøkler-portalen er ikke en passiv nettside med statiske oppgaver. Alt som deles er faglig forankret i andrespråkslæring, det gis månedlig faglig påfyll om ulike temaer innen andrespråkslæring og innholdet utvikles og fylles på fortløpende. Portalen vil slik fungere som et faglig- og metodisk ressursbibliotek.

Det betyr også at lærerne som er medlemmer har en reell innvirkning på innholdet som deles i medlemsportalen. Språknøkler-portalen er et sted spesialtilpasset for lærere i voksenopplæringen og at alt innhold som deles er tilpasset deres arbeidsdag og hverdag, med reell medvirkning fra medlemsmassen.

Nettverk

Språknøkler-portalen bygger nettverk mellom VO-sentere i hele Norge og er det eneste stedet hvor lærere kan samles på tvers av skoler, kommuner og fylker og utveksle erfaringer og råd til undervisning, praksis og faglige utfordringer i voksenopplæringen. Dette er svært verdifullt for alle lærere, fordi voksenopplæringen organiseres svært ulikt på ulike steder i landet. I tillegg er dette en stor bonus for lærere som jobber på små team eller skoler og som ikke har et kollegium og spille på til vanlig. Skolene som har skolelisens hos Språknøkler kommer fra hele landet og her kan Språknøkler bidra inn i å etablere samarbeid og nettverk på tvers. 

Faglig kompetanseutvikling

Språknøkler-portalen gir mulighet for faglig kompetanseheving for kollegiet, teamet eller skolen der lærerne jobber gjennom ulike kompetansepakker. Ledelsen og lærerne står fritt til å bruke materialet som ligger i Språknøkler-portalen inn i eget utviklingsarbeid på for eksempel fellestid eller fagdager. Her kan også Språknøkler bidra, fysisk eller digitalt, med ulike kursrekker innen blant annet skriving, lesing, voksnes andrespråkslæring og ny læreplan i norsk som andrespråk. Dersom skolen har skolelisens får dere 10% rabatt på fagdager med Språknøkler.

Kompetanseområder i Språknøkler-portalen

Områdene som er inkludert i Språknøkler-portalen er lesing, skriving, muntlige ferdigheter, ord og begreper, digitale ferdigheter, læring og flerspråklighet, Norskprøven, lærerliv og klassehverdag og tverrfaglige temaer.

Kategoriene sikrer at lærerne får materiell som oppfyller alle krav i gjeldende læreplaner også ved at lærerne selv kan komme med innspill til materiell og opplegg som de ønsker mer av. Alle opplegg som deles kommer med forslag til tilpasninger slik at lærerne kan velge ut det som passer best til nivået i deres klasse. Det gir også rom for differensiering når klassene er satt sammen av ulike nivåer i ulike ferdigheter.

Lærerveiledningen i Lesenøkler og Skrivenøkler gir også veiledning til hvordan man kan jobbe systematisk med lesing og skriving på alle nivåer og i alle fag.

Innhold i Språknøkler-portalen

Her finner du en komplett oversikt over alt som ligger inne i Språknøkler-portalen: Innhold i Språknøkler-portalen

Dette utvides hver måned, året rundt og er alltid tilgjengelig for medlemmene også via en egen app.

Hvordan fungerer skolelisens?

Det finnes to ulike måter å organisere skolelisens på:

Alternativ 1 – Løpende abonnement
Du betaler et månedlig medlemskap så lenge du/skolen ønsker det. Kvittering sendes da hver måned til ønsket mottaker ved skolen din. Denne ordningen fungerer best hvis det kun er snakk om én lisens. Pris per mnd er 349-, i januar 2023. Dette fungerer som et løpende abonnement som kan sies opp når du selv ønsker, og du vil beholde den samme månedsprisen så lenge du er medlem.

 

Alternativ 2 – Årslisens
Skolen betaler en gang i året i en samlet faktura, og har da tilgang i ett år av gangen. Skolen velger det antallet lisenser de ønsker ut ifra hvor mange lærere som skal ha tilgang. Jeg oppretter brukere for dere og gir dere tilgang til portalen. Hver lisens er personlig og kan kun brukes av læreren/lærerne som er lagt inn som medlemmer. Dersom en kommune eller et fylke ønsker skolelisens er dette mulig. Første fylkesavtale i Språknøkler-portalen ble inngått høsten 2023 ,ta kontakt hvis ditt fylke/kommune ønsker informasjon.

Begge alternativene gir full tilgang til alt innhold som er og blir publisert i Språknøkler-portalen. Materialet kan fritt brukes så mye lærerne ønsker det, i egen klasse.

Når dere har bestilt lisenser får dere også tilsendt et hefte som hjelper dere med å komme i gang og bruke innholdet slik at det ikke blir nok en passiv lisens på skrivebordet, men en integrert del av skolens utviklingsarbeid og lærernes hverdag.

Skolelisens - enkeltlisenser

3200 kr/år

1 lisens

 • Prisen gjelder for hver lærer som registreres med lisens. Bestill så mange dere ønsker.
 • Tilgang i 12 måneder for 266 kr/mnd (ordinær pris 349kr/mnd).
 • Faktureres årlig.
 • Full tilgang til alt materiell.
 • Behold samme pris hvis avtalen forlenges.
 • 10% rabatt på fagdag med Språknøkler.
Bestill nå

Skolelisens - pakke

13.500 kr/år

5 lisenser

 • Tilgang for 5-9 lærere.
 • Billigere pris per lisens (2700 kr/lisens opp til 9 lisenser)
 • Tilgang i 12 måneder.
 • Full tilgang til alt materiell.
 • Behold samme pris hvis avtalen forlenges.
 • 10% rabatt på fagdag med Språknøkler.
Bestill nå

Skolelisens - pakke

25.000 kr/år

10 lisenser

 • Beste pris per lisens (2500 kr/lisens)
 • Tilgang i 12 måneder.
 • Tilgang for 10 lærere.
 • Full tilgang til alt materiell.
 • Behold samme pris hvis avtalen forlenges.
 • 10% rabatt på fagdag med Språknøkler.
Bestill nå

Språknøkler+

Gjør skolelisensen komplett med medlemskap i Tekstbanken kombinert med Språknøkler-portalen.

Tekstbanken kort fortalt:
Tekstbanken gir medlemmer en ny lesetekst i måneden som samles i et bibliotek. Tekstene er skrevet på to lesenivåer, med bildestøtte og på begge målformer. Hver måned har medlemmene mulighet til å delta på et kort og praktisk digitalt inspirasjonsmøte, hvor de får tips til en aktivitet som passer med månedenes lesetekst.

Ved kjøp av lisenser i begge portaler får skolen 50% rabatt per lisens i Tekstbanken. 

Send henvendelse om Språknøkler+

Interessert i skolelisens for din skole?

Legg igjen en henvendelse her så tar jeg kontakt med deg. 

Ingen forpliktelser følger av å skrive inn info her og still gjerne spørsmål hvis dere lurer på hvordan skolelisens kan tilpasses deres skole.

PS:
Dersom dere allerede vet at dere ønsker lisenser - legg igjen antall lisenser, faktureringsinformasjon og navn og e-post til lærerne som skal ha tilgang i skjemaet her, så kommer dere raskere i gang!